Det regenerative forsamlingshus

Støttede projekter - Region Syddanmark

I Foreningen Andelsgaarde ønsker vi at skabe ’Det regenerative forsamlingshus’ på vores gård Spaanbrogård, beliggende mellem Nyborg og Kerteminde. Vi vil ombygge en gammel lade, hvor der skal formidles viden om regenerative dyrkningsprincipper, laves mad til fællesspisninger samt indrettes et træværksted, hvor der bygges og formidles med udgangspunkt i bæredygtige og genbrugte materialer.

Hvad er idéen?

Formålet er at skabe et sted, som formidler og inspirerer til den grønne omstilling. Det regenerative forsamlingshus formidler to former for viden: Dels viden om jorden og de regenerative dyrkningsformer, der praktiseres på de omkringliggende marker. Det kan tage form af offentlige foredrag, køkkenhavekurser, podningsworkshops samt fælles madlavninger og -spisninger. Dels viden om bæredygtigt byggeri med fokus på genanvendte og klimavenlige materialer. Det kan tage form af bidrag til konkrete byggeprojekter på gården, men også kurser og workshops om træbearbejdning og nye byggepraksisser.

Hvor skal idéen realiseres?

Det regenerative forsamlingshus skal etableres i en stor lade med udsigt stik syd ud over grøntsagsmarkerne, frugttræerne og en nyplantet skov. Det eksisterende betongulv og de bærende stålspær bevares, men med udskiftning af siderne og taget vil et tidligere mørkt rum til en klimaskadelig produktionsform omdannes til et lyst rum med fokus på fremtidens landbrug. Transformationen af laden er i sig selv et bud på, hvordan funktionstømte bygninger på landet kan omdannes. Tomme og forladte bygninger udgør mange steder en hæmsko for den grønne omstilling; her prøver vi at arbejde med potentialet.

Hvad omfatter projektet?

Ladens nedslidte tag skiftes til drivhusglas i den ene ende og pandeplader i den anden ende. I siderne mod syd åbnes med drivhuskonstruktion, således at der kommer lys ind i lokalerne, og laden bliver bæredygtigt ”isoleret”, uden at der er behov for opvarmning eller køl.

Den ene ende, som har glas både i side og tag, får karakter af et drivhus, som indrettes med borde/bænke, planter samt simpelt køkken. Det vil ændre en mørk og lukket lade til et venligt opholdsrum, som åbner sig mod – og kan åbnes ud til – markerne. Den oplysningsindsats, som skal finde sted her, vil kunne veksle frit mellem inde og ude, mellem forspiring og udplantning, mellem overdækket undervisning og praktiske øvelser i jorden i det fri.

Den anden ende rummer træværkstedet, som etableres med arbejdsbænke og et enkelt udsug. Her kan også opbevares gammelt tømmer og andet materiale til genbrug i kommende byggerier.

Hvem står bag projektet?

Foreningen Andelsgaarde driver projektet. Selve ombygningen vil blive styret af foreningens direktør og kommende byggestyrer i samarbejde med foreningens tilknyttede arkitekt, Kristoffer Tejlgaard, som har tegnestue under 1 km fra gården. Foreningen vil have ansvaret for den senere drift, hvor den frivillige arrangementsgruppe vil stå for at fylde huset med aktiviteter.

Sif og Andreas, som er forvaltere på gården og lever af at dyrke jorden, vil stå for meget af formidlingen. Maden til fællesspisningerne vil blive tilberedt af de lokale restauratører, som Sif og Andreas leverer råvarer til.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Lokale medlemmer af Andelsgaarde vil blive involveret i at engagere deres netværk. Lokalsamfundet vil blive inviteret til arrangementerne i forsamlingshuset, som er åbne for alle, ikke kun medlemmerne.

Sif og Andreas, forvalterne på gården, er ved at etablere netværk og kontakter til andre små producenter (vin, brød m.m.) i området, som hver især kan blive en del af programmet i forsamlingshuset.

Der er positiv dialog med kommunen, men ingen formaliserede samarbejder endnu. At få et etableret et konkret sted for aktiviteter kan netop lægge op til mere konkrete og formaliserede samarbejder.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Det regenerative forsamlingshus skal danne rammen om nye grønne fællesskaber. Et mødested, som vil tiltrække mennesker fra hele landet, men især lokalbefolkning og Andelsgaardes mange medlemmer. Træværkstedet vil være åbent for folkeskoler og højskoler, og efter værkstedsarbejde vil der blive arrangeret fællesspisninger, der ligeledes er åbne for alle, samt foredrag om den grønne omstilling, som er i fuld gang på gården. Det vil dels styrke den lokale sammenhængskraft i form af et fælles mødested, dels give viden og konkrete værktøjer til selv at bidrage til den grønne omstilling.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Stedet vil være åbent for offentligheden inden for aftalt tid. Der vil være tale om løbende arrangementer, hvor der kræves tilmelding, som f.eks. podningskurser, grøntsagsdyrkning, workshops om at bygge i bindingsværk, nye former for saksespær eller tiny houses. Der vil også blive arrangeret fællesspisninger baseret på grønt fra markerne. Endelig vil der være mere åbne arrangementer som åbent hus og markvandringer i sommerperioden, hvor stedet også kan besøges. I træværkstedet vil der også blive tilbudt skole- og højskoleforløb, hvor der undervises i bæredygtige byggematerialer.

Projektfakta

Samlet budget

1.700.000 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Baunemosevej 6
5800 Nyborg
Nyborg

Organisation

Foreningen Andelsgaarde
Melbyvej 129
3370 Melby
www.andelsgaarde.dk

Kontakt

Jacob Westergaard Madsen

jacob@andelsgaarde.dk