Det grønne samlingshus i Harrevig

Hvordan Volume Village har tænkt ressourcebevidsthed og fleksibilitet ind i projektet fra start

Beboerne i landsbyerne Hjerk og Harrevig i Skive Kommune manglede et nyt samlingssted at mødes om. Derfor skabte de Harrevigs Grønne Samlingshus med plads til alt fra fællesspisning, koncerter og pileflet.

Fra start har det været projektets ambition at opføre huset med fokus på en ressourcebesparende drift og vedligeholdelse for fremtiden. Derfor er huset, med hjælp fra BJERG Arkitektur, designet og bygget med forskellige energibesparende løsninger.

Projektgruppen har blandt andet haft fokus på isolering og indeklima, der mindsker kuldebroer og varmetab. Der er opført solceller på taget, der skal supplere husets forbrug med vedvarende energi. Der er installeret energibesparende belysning og en varmepumpe til energioptimerende brug af varme og vand. Huset er desuden opført med glaspartier, der orienteres mod syd for at udnytte solens varme. Og der er tænkt i rengøringsvenlige og robuste materialer tilpasset brugen og anvendelsen af de forskellige rum.

Ud over energibesparende tiltag for husets drift har projektgruppen også forsøgt at tænke ressourcebesparende i byggeriet. Mursten fra det gamle forsamlingshus, der tidligere stod på grunden, er blevet renset og genanvendt i det nye samlingshus.

 

Projektfakta:

  • Titel: Harrevig Grønne Samlingshus
  • Projektejer: Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus
  • Geografi: Hjerk, Skive Kommune
  • Rådgiver: Bjerg Arkitektur / Ole Ibsen laver statiske beregninger
  • Projektet: Opførelse af et nyt lokalt samlingshus for landsbyerne Hjerk og Harrevig, som er bæredygtigt i materialevalg, byggeproces og drift.
  • Bevillingsår: 2020
False