Hent hjælp

Få svar på dine spørgsmål og hent værktøjer og guides, som skærper din idé. Så sikrer du, at ansøgningen kommer hele vejen rundt om projektet.

False

Hvad kan du søge støtte til?

Alle frivillige projekter kan søge kampagnen om støtte, så længe de skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø. Det vigtigste er, at projektet tager udgangspunkt i en konkret bygning, et byrum eller en anden fysisk struktur med kvaliteter, der er værd at bygge videre på.

Bemærk, at Underværker ikke støtter fx rent sociale, sundhedsmæssige, idræts- eller fritidsformål. Du kan heller ikke søge støtte til renovering/istandsættelse af skibe, drift, egne projekttimer, erhvervelse af ejendom/grund, inventar/møbler, kunst og lignende

Underværker støtter frivillige projektgrupper. 

Der lægges vægt på, at der står en stærk og vedvarende organisation bag ansøgningen, men det er ikke alle ansøgere, der ved ansøgningstidspunkt har fundet den ideelle organiseringsform. 

En eventuel bevilling kan kun udbetales til en kollektivt funderet organisation/forening, præget af frivillighed.

Gør derfor noget ud af at beskrive i ansøgningen, hvordan I tænker jeres organisering og hvordan den er kollektivt baseret.

Private personer kan ikke ansøge kampagnen. 

Du kan maksimalt søge 1 mio. kr. til et projekt. Alt efter projektets størrelse og finansieringsbehov vil der blive lagt vægt på medfinansiering.

Underværker støtter fortrinsvis projekter med en samlet anlægsøkonomi på under 5 mio kr. 

Ja, hvis der er tale om en fase, der kan påbegyndes og afsluttes selvstændigt.

Ja, hvis projektet på anden måde involverer frivillige. Og hvis projektet er offentligt tilgængeligt, har et alment sigte og gør en forskel for flere.

I tilfælde af en privat ejer, lægger vi vægt på, at der bliver udformet en  brugsrets- eller lejeaftale på mindst 10 års varighed mellem ejer og bevillingsmodtager/forening/organisation.

NB: Privat ejer kan ikke selv søge.

Ja, hvis du får tilsagn om en bevilling fra Underværker kan en del af bevillingen bruges på ekstern procesfaglig-, arkitektfaglig, ingeniørfaglig, eller brandteknisk rådgivning.

Det er især relevant at tilknytte en arkitektfaglig rådgiver, når du vil restaurere og transformere en bevaringsværdig eller fredet bygning.

Rådgiver kan hjælpe med tegninger og visualiseringer, anlægsbudget og udbud samt dialog med myndighederne om de rette tilladelser til byggeriet samt med byggestyring. 

Det er en mulighed, men det er ikke nødvendigt at have en rådgiver med i ansøgningen til Underværker. Det er nok at beskrive den gode idé.

Realdanias formue stammer fra penge, der er blevet skabt gennem 150 år med kreditforeninger. Realdania blev født i år 2000, da foreningen solgte realkreditaktiviteterne til Danske Bank. Egenkapitalen kunne ikke tilbagebetales til medlemmerne.

Derfor blev Foreningen Realdania oprettet for at kunne støtte almennyttige formål inden for det byggede miljø – og på den måde sikre, at også fremtidens generationer får gavn af pengene.

Hvis man har modtaget støtte tidligere vil det vil det have betydning i den samlede vurdering af projektet. I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på at tildele støtte til nye projketer der ikke tidligere har modtaget støtte.

 

Hvis man opnår en bevilling fra Underværker har man to år til at  realisere sit projekt. 

Spørgsmål og svar, når du søger

Projektbeskrivelsen er den beskrivelse, du skal bruge til at hente stemmer til projekterne, og det er den, du kan være sikker på, andre læser grundigt. Sørg derfor for at beskrive projektet så præcist og fængende som muligt.

Derudover skal du vedlægge et projektbudget, en finansieringsplan, en tidsplan og driftsbudget til projektbeskrivelsen.

Er der flere informationer om projektet, som har betydning for bedømmelsen, kan du lægge dem ved som bilag.

Nej. Du kan sagtens redigere i dit projekt helt frem til ansøgningsfristen.

Når du opretter projektet, skal du som minimum lave en beskrivelse til hjemmesiden. Ved ansøgningsfristen går projektet videre til bedømmelse, og da kan ikke længere redigere i det.

Det er også en god idé at lægge billeder eller en video op, som viser bygningen/stedet og fællesskabet. Når det er på plads, kan du begynde at samle stemmer, samtidig med at du gør ansøgningen færdig.


Nej. Det vigtigste er at beskrive den gode idé og give et overblik over de forventede indgreb, som planlægges.

Det er også en god idé at dokumentere eksisterende forhold grundigt ved hjælp af gode billeder.

En del af bevillingen fra Underværker kan bruges til, at projektet får tilknyttet en arkitektrådgiver, der kan hjælpe med tegninger, anlægsbudget og dialog med kommunen omkring tilladelser og byggestyring.

Nej. Kun billeder, projektbeskrivelse og fakta om projektet bliver offentliggjort.

Budget, finansieringsplan, tidsplan, driftsbudget og eventuelle andre bilag kan kun ses af sekretariat og jury.

Et projekt er kvalificeret til bedømmelse, når det har modtaget 500 stemmer. Man samler stemmer ved at gøre opmærksom på projektet i lokalsamfundet, i lokalpressen, på sociale medier o.lign.

Stemmerne skal gives på projektets side på underværker.dk.

Når projektet har opnået 500 stemmer, vil det blive vurderet af juryen ved næste ansøgningsfrist. Husk, at stemmerne skal være i hus inden ansøgningsfristen. 

Stemmerne skal gives på projektets side på Underværker.dk.

Man kan godt bruge Facebook til at skabe opmærksomhed om projektet, men det er ikke et krav. Man kan også bruge andre sociale medier, lokalpressen eller andet.

Som kvalifikation til bedømmelse, gælder dog kun de stemmer, som projektet har fået på projektsiden på underværker.dk. 

Jo mere præcise I kan være i jeres anlægsbudget til ansøgningen, jo bedre. Gør derfor noget ud af at beskrive i ansøgningen, hvad I baserer jeres budgetestimater på - om det er fra et tilbud fra håndværkere, rådgivere eller andet?

Husk at rådgivning også er en del af anlægsbudgettet.

Husk at sætte 10-20% af til uforudesete udgifter

Brug Underværkers skabeloner og guides

Omtale i lokale og regionale medier kan være med til at få lokalsamfundets øjne op for projektidéen og kvittere med en stemme - eller en hjælpende hånd.

  • Pressekit: I pressekittet finder du værktøjer, som kan hjælpe projektet med at finde vej til avisernes spalter. Hent det her

  • Sociale medier: Husk også at skabe opmærksomhed om dit projekt på Facebook og andre sociale medier - det hjælper andre med at få øje på det.

 

  • Pitch din idé på video: I denne guide finder du gode råd til at strukturere din video. Hent den her

Hent logopakke

Håndbog i projektudvikling

Håndbog i projektudvikling

Få værktøjer til at skærpe din idé, projektets organisering, dialogen med myndighederne og økonomien.

Hent Håndbog i projektudvikling

Gode råd til din ansøgning

En jury bestående af ildsjæle og iværksættere hjælper Realdania med at vurdere de mange ansøgninger til Underværker. Her kan du høre hvad jurymedlemmerne lægger vægt på i bedømmelsen og høre deres råd til, hvordan man skaber gode projekter og skarpe ansøgninger.

Giv tomme bygninger nyt liv

...det er et af jurymedlemmet Helle Langers gode råd Underværkers ansøgere. Lyt med her, når Helle fortæller, hvordan man bedst indtager de tomme kvadratmeter i sin by.

Skab værtskab

...det er et af jurymedlemmet Mia Majas gode råd til Underværkers ansøgere. Jo flere, der kan tage værtskab for et projekt, des mere levedygtigt bliver det. Lyt med her, når Mia Maja fortæller, hvordan man skaber godt værtskab.

Få opbakning fra dit lokalmiljø

...det er et af jurymedlemmet Søren Vesters gode råd til Underværkers ansøgere. Lyt med her, når Søren fortæller, hvordan man finder de rette folk til at hjælpe sig.

Gør dit projekt bæredygtigt

...det er et af jurymedlem Peter Plants gode råd til Underværkers ansøgere. Lyt med her, når Peter fortæller om de fire elementer i bæredygtighed.

Byg videre på stedets identitet

...det er et af jurymedlem Sarah Jarsbos gode råd til Underværkers ansøgere. Lyt med her, når Sarah fortæller, hvorfor det er vigtigt at finde et steds sociale og fysiske potentiale.

Vis fællesskabet bag dit projekt

...det er et af Mia Majas gode råd til Underværkers ansøgere. Lyt med her, når jurymedlem Mia Maja fortæller, hvorfor det er vigtigt at inddrage kommende brugere.

Byg med godt håndværk og gode materialer

...det er et af Søren Vesters gode råd til alle Underværkers ansøgere. Vi skal bygge steder, der gør os stolte og holder på den lange bane, mener Søren. Lyt med her, når Søren fortæller, hvorfor.

Spørg Underværker

Overvejer du om jeres projekt lever op til kriterierne i Underværkerkampagnen? Mangler du gode råd til, hvordan du kan inddrage frivillige i dit projekt? I en række live events står Underværkers kampagneleder og programchef klar til at svare på alle jeres spørgsmål. Herunder kan du gense tidligere Spørg Underværker live events og få gode råd og inspiration til dit projekt eller din ansøgning.

Spørg Underværker - Den gode ansøgning

Spørg Underværker - Om inddragende processer

Spørg underværker - Om ansøgningskriterier

Hent ansøgningsvejledning

Hent ansøgningsvejledning

Læs ansøgningsvejledningen, før du søger. Så er du sikker på, om din projektidé matcher Underværkers kriterier.

Hent vejledningen

Underværker processen

Er du i tvivl om hvordan underværker kommer fra tanke til handling, eller hvordan man involverer de lokale frivillige kræfter i byggeprocessen? Dyk ned i disse film og få gode idéer fra andre underværker.

UNDERVÆRKER BYGGER FÆLLESSKABER // Volume Village

UNDERVÆRKER BYGGER FÆLLESSKABER // Platform X

UNDERVÆRKER BYGGER FÆLLESSKABER // Furesø Skatepark

Pitch jeres idé på video - tre gode råd

Suppler jeres ansøgning til Underværker med en kort film, der udfolder og præsenterer jeres projekt og organisation. En film kan hjælpe bedømmelsesudvalget til at forstå din idé, begejstring og stedets muligheder, og du kan selv bruge den til at skabe opmærksomhed om projektet og samle opbakning på underværker.dk. Se videoen herunder, der guider dig.

Videoguide til oprettelse af ansøgning

Denne video gennemgår de seks trin i som ansøger skal igennem for at oprette jeres projekt på underværker.dk

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Underværker har telefontid mellem kl. 10.00 og 14.00 på hverdage. Kontakt Silke Apostoli eller Susanne Rud fra kampagnens sekretariat på info@undervaerker.dk / eller telefon +45 22 19 70 75