Hent hjælp

Få svar på dine spørgsmål og hent værktøjer og guides, som skærper din idé. Så sikrer du, at ansøgningen kommer hele vejen rundt om projektet.

False

Hvad kan du søge støtte til?

Alle frivillige projekter kan søge kampagnen om støtte, så længe de skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø. Det vigtigste er, at projektet tager udgangspunkt i en konkret bygning, et byrum eller en anden fysisk struktur med kvaliteter, der er værd at bygge videre på.

Bemærk, at Underværker ikke støtter fx rent sociale, sundhedsmæssige, idræts- eller fritidsformål. Du kan heller ikke søge støtte til drift, erhvervelse af ejendom/grund, inventar/møbler, kunst og lignende.

Bemærk også, at en eventuel bevilling vil ikke kunne udbetales til en privat person. Den kan kun udbetales til en almen organisation/forening, præget frivillighed.

Du kan maksimalt søge 1 mio. kr. til et projekt. Alt efter projektets størrelse og finansieringsbehov vil der blive lagt vægt på medfinansiering.

Underværker støtter fortrinsvis projekter med en samlet anlægsøkonomi på under 5 mio kr. 

Ja, hvis der er tale om en fase, der kan påbegyndes og afsluttes selvstændigt.

Ja, hvis projektet på anden måde involverer frivillige. Og hvis projektet er offentligt tilgængeligt, har et alment sigte og gør en forskel for flere.

I tilfælde af en privat ejer, lægger vi vægt på, at der bliver udformet en  brugsrets- eller lejeaftale på mindst 10 års varighed mellem ejer og bevillingsmodtager/forening/organisation.

Ja, hvis du får tilsagn om en bevilling fra Underværker kan en del bruges på ekstern arkitektfaglig rådgivning.

Det er især relevant at tilknytte en arkitektfaglig rådgiver, når du vil restaurere og transformere en bevaringsværdig bygning.

Rådgiver kan hjælpe med tegninger og visualiseringer, anlægsbudget og udbud samt dialog med myndighederne om de rette tilladelser til byggeriet og med byggestyring. 

Det er ikke nødvendigt at have en rådgiver med i ansøgningen til Underværker. Det er nok at beskrive den gode idé.

Med Underværker har Realdania støttet mere end 280 frivillige projekter siden 2014.

Realdania har nu har afsat 42 mio. kr. til at støtte endnu flere. Frem til 2023 er der tre ansøgningsrunder i kampagnen, hvor byggende ildsjæle kan søge støtte og gøre deres idé til virkelighed.

Spørgsmål og svar, når du søger

Projektbeskrivelsen er den beskrivelse, du skal bruge til at hente stemmer til projekterne, og det er den, du kan være sikker på, andre læser grundigt. Sørg derfor for at beskrive projektet så præcist og fængende som muligt.

Derudover skal du vedlægge et projektbudget, en finansieringsplan, en tidsplan og driftsbudget til projektbeskrivelsen.

Er der flere informationer om projektet, som har betydning for bedømmelsen, kan du lægge dem ved som bilag.

Nej. Du kan sagtens redigere i dit projekt helt frem til ansøgningsfristen.

Når du opretter projektet, skal du som minimum lave en beskrivelse til hjemmesiden. Ved ansøgningsfristen går projektet videre til bedømmelse, og du kan ikke længere redigere i det.

Det er også en god idé at lægge billeder op, som viser bygningen/stedet og fællesskabet. Når det er på plads, kan du begynde at samle stemmer, samtidig med at du gør ansøgningen færdig.


Nej. Det vigtigste er at beskrive den gode idé og give et overblik over de forventede indgreb, som planlægges.

Det er også en god idé at dokumentere eksisterende forhold grundigt ved hjælp af gode billeder.

En del af bevillingen fra Underværker kan bruges til, at projektet får tilknyttet en arkitektrådgiver, der kan hjælpe med tegninger, anlægsbudget og dialog med kommunen omkring tilladelser og byggestyring.

Nej. Kun billeder, projektbeskrivelse og fakta om projektet bliver offentliggjort.

Budget, finansieringsplan, tidsplan, driftsbudget og eventuelle andre bilag kan kun ses af sekretariat og jury.

Et projekt er kvalificeret til bedømmelse, når det har modtaget 500 stemmer. Man samler stemmer ved at gøre opmærksom på projektet i lokalsamfundet, i lokalpressen, på sociale medier o.lign.

Stemmerne skal gives på projektets side på underværker.dk.

Når projektet har opnået 500 stemmer, vil det blive vurderet af juryen ved næste ansøgningsfrist. Husk, at stemmerne skal være i hus inden ansøgningsfristen. 

Stemmerne skal gives på projektets side på Underværker.dk.

Man kan godt bruge Facebook til at skabe opmærksomhed om projektet, men det er ikke et krav. Man kan også bruge andre sociale medier, lokalpressen eller andet.

Som kvalifikation til bedømmelse, gælder dog kun de stemmer, som projektet har fået på projektsiden på underværker.dk. 

Spørg Underværker / Live event på Facebook d. 24/3

Overvejer du om jeres projekt lever op til kriterierne i Underværkerkampagnen? Her kan du se Underværkers kampagnesekretær og programchef fortælle om ansøgningskriterierne og besvare jeres spørgsmål fra live eventet den 24. marts 2021.

Håndbog i projektudvikling

Håndbog i projektudvikling

Få værktøjer til at skærpe din idé, projektets organisering, dialogen med myndighederne og økonomien.

Hent Håndbog i projektudvikling

Pitch jeres idè på video

Suppler jeres ansøgning med en kort film, der kan hjælpe bedømmelsesudvalget med at forstå din idé, din begejstring og stedets muligheder. Du kan også bruge videoen til at skabe opmærksomhed om dit projekt og samle opbakning på underværker.dk.

Genstart fællesskaberne efter Corona

Hvad er status er i fællesskaberne i Danmark? Hvilke udfordringer præger fællesskaberne? Hvad har fællesskaberne lært af corona? Og hvad tager fællesskaberne med sig i fremtiden? Se og hør oplæg af Christine Ravn Lund, næstforkvinde i DUF.

Fredag den 18. juni afholdt Realdania en fællesskabsdyst ved arrangementet ”Kickstart jeres fællesskab – post corona”, hvor fem udvalgte Underværker dystede om den bedste ide til at få gang i deres fællesskab efter corona. Her fortalte næstforkvinde i DUF Christine Ravn Lund om fællesskaberne under og efter corona.

Brug Underværkers skabeloner og guides

Omtale i lokale og regionale medier kan være med til at få lokalsamfundets øjne op for projektidéen og kvittere med en stemme - eller en hjælpende hånd.

  • Pressekit: I pressekittet finder du værktøjer, som kan hjælpe projektet med at finde vej til avisernes spalter. Hent det her

  • Sociale medier: Husk også at skabe opmærksomhed om dit projekt på Facebook og andre sociale medier - det hjælper andre med at få øje på det.

 

  • Pitch din idé på video: I denne guide finder du gode råd til at strukturere din video. Hent den her

Hent logopakke

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Underværker har telefontid mellem kl. 10.00 og 14.00 på hverdage. Kontakt Frida Gammelgaard eller Susanne Rud fra kampagnens sekretariat på info@undervaerker.dk / eller telefon +45 22 19 70 75