Start din ansøgning her

Brænder du for at skabe livskvalitet, nye aktiviteter og nye mødesteder dér, hvor du bor? Og vil du være med til at fremme fællesskabet i de bygninger og byrum, der omgiver dig? Så kan du gøre ideen til virkelighed ved at oprette et projekt og søge støtte hos Underværker.

Hvad kan du søge støtte til?

Underværker støtter projekter, der skaber gode fysiske rammer for fællesskaber og bidrager til at udvikle området, hvor du bor. Det kan fx være en bygning, et byrum eller en anden fysisk struktur, som har en kvalitet, der er værd at bygge videre på. I udvælgelsen af projekter til støtte, lægger vi vægt på:

  • At projektet bygger på en god original idé
  • At projektet nyder stor opbakning
  • At projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange
  • At projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø
  • At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet
  • At projektet har en bæredygtig anlægs- og driftsfinansiering


Hvem kan søge?

Alle ildsjæle kan søge, hvis projektet skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø. Det afgørende er, at projektet skaber gode rammer for fællesskaber, nye mødesteder og større livskvalitet lokalt. Projekterne må meget gerne være bæredygtige, miljømæssigt eller socialt.

Sådan søger du

Opret dig som bruger på Underværker.dk. Opret derefter din projektansøgning og udgiv den, når den er klar. Når projektet er udgivet bliver det synligt her på hjemmesiden. 

Vis derefter, at andre bakker op om idéen. Det gør du ved at skabe opmærksomhed om projektet og få mindst 500 mennesker til at stemme på det, inden ansøgningsfristen udløber. 

Alle projektansøgninger, der har minimum 500 likes ved ansøgningsfristen, går videre til bedømmelse i Underværkers jury.

Du kan redigere i din ansøgning frem til ansøgningsfristen. 

Er du klar til at oprette dit projekt?

For at oprette et projekt skal du have en brugerprofil.

Hent ansøgningsvejledning

Hent ansøgningsvejledning

Læs ansøgningsvejledningen, før du søger. Så er du sikker på, om din projektidé matcher Underværkers kriterier.

Hent vejledningen

Spørgsmål og svar, når du søger

Du kan maksimalt søge 1,2 mio. kr. til et projekt. Alt efter projektets størrelse og finansieringsbehov vil der blive lagt vægt på medfinansiering.

Underværker støtter fortrinsvis projekter med en samlet anlægsøkonomi på under 5 mio kr. 

Underværker støtter frivillige projektgrupper. 

Der lægges vægt på, at der står en stærk og vedvarende organisation bag ansøgningen, men det er ikke alle ansøgere, der ved ansøgningstidspunkt har fundet den ideelle organiseringsform. 

En eventuel bevilling kan kun udbetales til en kollektivt funderet organisation/forening, præget af frivillighed.

Gør derfor noget ud af at beskrive i ansøgningen, hvordan I tænker jeres organisering og hvordan den er kollektivt baseret.

Private personer kan ikke ansøge kampagnen. 

Alle frivillige projekter kan søge kampagnen om støtte, så længe de skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø. Det vigtigste er, at projektet tager udgangspunkt i en konkret bygning, et byrum eller en anden fysisk struktur med kvaliteter, der er værd at bygge videre på.

Bemærk, at Underværker ikke støtter fx rent sociale, sundhedsmæssige, idræts- eller fritidsformål. Du kan heller ikke søge støtte til renovering/istandsættelse af skibe, drift, egne projekttimer, erhvervelse af ejendom/grund, inventar/møbler, kunst og lignende

Ja, hvis projektet på anden måde involverer frivillige. Og hvis projektet er offentligt tilgængeligt, har et alment sigte og gør en forskel for flere.

I tilfælde af en privat ejer, lægger vi vægt på, at der bliver udformet en  brugsrets- eller lejeaftale på mindst 10 års varighed mellem ejer og bevillingsmodtager/forening/organisation.

NB: Privat ejer kan ikke selv søge.

Ja, hvis der er tale om en fase, der kan påbegyndes og afsluttes selvstændigt.

Ja, hvis du får tilsagn om en bevilling fra Underværker kan en del af bevillingen bruges på ekstern procesfaglig-, arkitektfaglig, ingeniørfaglig, eller brandteknisk rådgivning.

Det er især relevant at tilknytte en arkitektfaglig rådgiver, når du vil restaurere og transformere en bevaringsværdig eller fredet bygning.

Rådgiver kan hjælpe med tegninger og visualiseringer, anlægsbudget og udbud samt dialog med myndighederne om de rette tilladelser til byggeriet samt med byggestyring. 

Det er en mulighed, men det er ikke nødvendigt at have en rådgiver med i ansøgningen til Underværker. Det er nok at beskrive den gode idé.

Hvis man har modtaget støtte tidligere vil det vil det have betydning i den samlede vurdering af projektet. I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på at tildele støtte til nye projketer der ikke tidligere har modtaget støtte.

 

Hvis man opnår en bevilling fra Underværker har man to år til at  realisere sit projekt. 

Projektbeskrivelsen er den beskrivelse, du skal bruge til at hente stemmer til projekterne, og det er den, du kan være sikker på, andre læser grundigt. Sørg derfor for at beskrive projektet så præcist og fængende som muligt.

Derudover skal du vedlægge et projektbudget, en finansieringsplan, en tidsplan og driftsbudget til projektbeskrivelsen.

Er der flere informationer om projektet, som har betydning for bedømmelsen, kan du lægge dem ved som bilag.

Nej. Du kan sagtens redigere i dit projekt helt frem til ansøgningsfristen.

Når du opretter projektet, skal du som minimum lave en beskrivelse til hjemmesiden. Ved ansøgningsfristen går projektet videre til bedømmelse, og da kan ikke længere redigere i det.

Det er også en god idé at lægge billeder eller en video op, som viser bygningen/stedet og fællesskabet. Når det er på plads, kan du begynde at samle stemmer, samtidig med at du gør ansøgningen færdig.


Nej. Det vigtigste er at beskrive den gode idé og give et overblik over de forventede indgreb, som planlægges.

Det er også en god idé at dokumentere eksisterende forhold grundigt ved hjælp af gode billeder.

En del af bevillingen fra Underværker kan bruges til, at projektet får tilknyttet en arkitektrådgiver, der kan hjælpe med tegninger, anlægsbudget og dialog med kommunen omkring tilladelser og byggestyring.

Jo mere præcise I kan være i jeres anlægsbudget til ansøgningen, jo bedre. Gør derfor noget ud af at beskrive i ansøgningen, hvad I baserer jeres budgetestimater på - om det er fra et tilbud fra håndværkere, rådgivere eller andet?

Husk at rådgivning også er en del af anlægsbudgettet.

Husk at sætte 10-20% af til uforudesete udgifter

Hos Underværker ser vi på bæredygtighed hele vejen rundt – både den miljømæssige, sociale, økonomiske og kulturelle bæredygtighed. Når lokalsamfundet f.eks. går sammen om at restaurere de gamle vinduer fremfor at købe nye er det både ressourcebesparende og styrkende for det lokale fællesskab, og det kan tilmed være godt for projektøkonomien.

Der stilles ingen krav eller kriterier til arbejdet med bæredygtighed, men fra 2024 håber vi, at endnu flere ildsjæle i Underværker vil styrke fællesskaberne og lege med løsninger, der mindsker klima-, miljø- og ressourcebelastningen i projekterne.

Man behøver ikke i ansøgningen have et færdigt bud på den bæredygtige tilgang. Spørgsmålet om, hvad der er den rette ressourcebesparende løsning er, kan man arbejde videre med sammen med en arkitektrådgiver, der tilknyttes projektet efter en eventuel bevilling fra underværker.

Det er i ansøgningen nok, at man beskriver projektgruppens ambition, tanker, ideer eller drømme på området.

Læs mere om Underværkers fire fokusområder indenfor bæredygtigt byggeri på fanen ’Viden og Værktøjer’. I kan også blive inspireret til, hvilke overvejelser I kan gøre jer i arbejdet med bæredygtighed i jeres projekter i publiktionen ”Håndbog i Projektudvikling”.

Nej. Kun billeder, projektbeskrivelse og fakta om projektet bliver offentliggjort.

Budget, finansieringsplan, tidsplan, driftsbudget og eventuelle andre bilag kan kun ses af sekretariat og jury.

Et projekt er kvalificeret til bedømmelse, når det har modtaget 500 stemmer. Man samler stemmer ved at gøre opmærksom på projektet i lokalsamfundet, i lokalpressen, på sociale medier o.lign.

Stemmerne skal gives på projektets side på underværker.dk.

Når projektet har opnået 500 stemmer, vil det blive vurderet af juryen ved næste ansøgningsfrist. Husk, at stemmerne skal være i hus inden ansøgningsfristen. 

Stemmerne skal gives på projektets side på Underværker.dk.

Man kan godt bruge Facebook til at skabe opmærksomhed om projektet, men det er ikke et krav. Man kan også bruge andre sociale medier, lokalpressen eller andet.

Som kvalifikation til bedømmelse, gælder dog kun de stemmer, som projektet har fået på projektsiden på underværker.dk. 

Underværker er en Realdania-kampagne. Realdanias formue stammer fra penge, der er blevet skabt gennem 150 år med kreditforeninger. Realdania blev født i år 2000, da foreningen solgte realkreditaktiviteterne til Danske Bank. Egenkapitalen kunne ikke tilbagebetales til medlemmerne.

Derfor blev den filantropiske forening Realdania oprettet for at kunne støtte almennyttige formål inden for det byggede miljø – og på den måde sikre, at også fremtidens generationer får gavn af pengene.

Brug Underværkers skabeloner og guides

Omtale i lokale og regionale medier kan være med til at få lokalsamfundets øjne op for projektidéen og kvittere med en stemme - eller en hjælpende hånd.

  • Pressekit: I pressekittet finder du værktøjer, som kan hjælpe projektet med at finde vej til avisernes spalter. Hent det her

  • Sociale medier: Husk også at skabe opmærksomhed om dit projekt på Facebook og andre sociale medier - det hjælper andre med at få øje på det.

 

  • Pitch din idé på video: I denne guide finder du gode råd til at strukturere din video. Hent den her

Hent logopakke

Pitch jeres idé på video - tre gode råd

Suppler jeres ansøgning til Underværker med en kort film, der udfolder og præsenterer jeres projekt og organisation. En film kan hjælpe bedømmelsesudvalget til at forstå din idé, begejstring og stedets muligheder, og du kan selv bruge den til at skabe opmærksomhed om projektet og samle opbakning på underværker.dk. Se videoen herunder, der guider dig.

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Underværker har telefontid mellem kl. 10.00 og 14.00 på hverdage. Kontakt Silke Apostoli eller Susanne Rud fra kampagnens sekretariat på info@undervaerker.dk / eller telefon +45 22 19 70 75