Landsby Lyd - musikalsk mødested på tværs i Landsbyklyngen

Støttede projekter - Midtjylland

LANDSBY LYD - et musik- og samarbejdsnetværk i Landsbyklyngen

- Et mødested på landet, hvor det er muligt at øve musik og udvikle musikfællesskaber.

- Opstart af bands, "lån en musiker" og gøre brug af hinanden til lokale arrangementer, på tværs af landsbygrænser.

Et ”plug-and-play” booking rum, hvor PA-anlæg, trommesæt, keys, forstærkere, m.m. vil være til rådighed.

Hvad er idéen?

Formålet er at få fokus på den lokale og omkringliggende Landsby Lyd, hvor musik er omdrejningspunktet.

Projektet er bredt funderet, med udgangspunkt i følgende:

At få skabt et sted og frirum for unge, særligt i de omkringliggende landsbyer, hvor de kan skrue op for forstærkerne, og spille musik med vennerne + skabe nye relationer herigennem.

At få dannet et netværk, på kryds og tværs af landsbygrænser, for at styrke sammenhængskraften og give næring til livet i landsbysamfundene.

At etablere et fuldt udstyret "plug in and play" rum, for at give lige adgang til et øvelokale, via booking.

Hvor skal idéen realiseres?

Landsby Lyd er til dels tænkt som en fælles betegnelse for sang-, lyd- og musikoplevelser, uanset i hvilken form og sammenhæng, som det udspiller sig på.

Den fysiske base for Landsby Lyd vil være på Værkeriet i Lemming. På denne nedlagte skole, som drives af bestyrelsen i Værkeriet, er der i forvejen en lang række fungerende tiltag, som både medlemmer, lokale foreninger, institutioner og virksomheder bidrager med.

Markedsdage, madhold, bibliotekscafé, unge-dage, billardhold, åbne værksteder, "pop-up" arrangementer er eksempler på mangfoldigheden af lokale tilbud, samlet under et tag.

Hvad omfatter projektet?

I et tidligere klasselokale på første sal, vil vi indrette et musikrum, hvor PA-anlæg, forstærkere, trommesæt, keys, m.m. er til rådighed. Du medbringer eget instrument, som du tilslutter og så er du klar.
Lokalet skal lydtættes og optimeres, så brugerne af lokalet får den optimale øvesession.

Den fysiske base og ramme er vigtig, så brugerne føler sig hjemme. Det er den lokale opbakning også og derfor skal Landsby Lyd projektet "på tour" rundt i alle kroge af Landsbyklyngen. Dette er med til at synliggøre projektet, udbrede musikken i området og få flere med i netværket.
Der tænkes derudover i samspil til byfester, "pop-up" koncerter i kælderen, kirken og car-porten samt Landsby Lyd festival, med invitationer ud til lignende landsbyklynger.
Projektet omfatter udover det ønskede musiklokale også andre aktivitets og kulturrum samt nabo tilbud i Forsamlinghsuet og Lemming IF. Det skulle gerne udvikles til et samlet kulturtilbud gennem Kulturlanternen.

Hvem står bag projektet?

Landsby Lyd idéen er opstået med instrumenterne i hånden, efter et par tværlokale musikarrangementer. Derfor var det også naturligt at idégrundlaget blev bredt fremlagt på de lokale Facebook-sider, for at række ud efter stemmer og aktører i hver af de otte landsbyer, som tilhører Landsbyklyngen Silkeborg Nord.

Det resulterede i, at både unge og deres forældre, som kan se en fremtid med projektet, samt lokale musikere, hoppede med ombord, for at vise deres opbakning.

Værkeriet kommer til at stå for den økonomiske drift, og derudover har hver af de otte byer mindst én repræsentant med.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Det er essentielt for projektet at Landsby Lyd kommer bredt ud til lokalbefolkningen og dermed også til de lokale foreninger og udvalg.

Landsby Lyd skal være det kulturelle svar til en dynamisk grejbank, hvor der "udlånes en musiker, et kor eller band" og måske dannes der nye konstellationer til næste byfest. Projektet vil desuden have en forbindelse til lokale musikundervisere og institutioner, så der løbende kan introduceres nye medlemmer. Internt i Værkeriet, er der desuden et bredt netværk i alle aldersgrupper samt et bæredygtigt samarbejde med Silkeborg Kommune.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Rundt omkring i Landsbyklyngen Silkeborg Nord, som omfatter otte landsbyer, gemmer der sig både etablerede bands, solo-artister, kirkekor, musikundervisning for børn og unge, m.m. som alle vil få glæde af et samlet netværk i form af Landsby Lyd. Både den enkelte udøver og nabobyen fortjener at stifte bekendtskab med hinanden.

Projektet vil derfor gøre gavn, på et overordnet plan, ved at danne social og kulturel kapital for området og styrke det lokale samarbejde.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Værkeriet er tænkt som det åbne kultur og mødested for alle aldre. Derfor er huset som udgangspunkt åben 24/7 med visse forbehold.
Værkeriet er åbent alle ugens dage, hvor medlemmerne har adgang med en nøgle.
Værkeriet er derudover åben fast i forbindelse med bemandede åbningstider, hvor der f.eks. også afvikles bibliotekscafe/lån af bøger fra Silkeborg bibliotek og senior aktiviteter.
Åbningstiderne varierer i dagstimerne, da dele af Værkeriet benyttes af en institution, en Friskole og en Idrætsforening.
Fra 15:30-22:00 vil der være adgang man-fre. I weekenderne er der adgang fra 9-22.

Projektfakta

Samlet budget

226800 kr.

Ansøgt beløb

100000 kr.

Beliggenhed

Lemming Skolevej 8 D
8632 Lemming
Silkeborg

Organisation

Værkeriet
Lemming Skolevej 8D
8632 Lemming
lemmingomegn.dk/vaerkeriet

Kontakt

Christoffer Olsen

delongeracer@hotmail.com