Rådgivere til Underværker

En ekstern arkitektrådgiver er ofte en uundværlig hjælper, hvis du er ildsjæl og har fået støtte gennem Underværker. Underværker har derfor samlet en liste med 50 udvalgte og kvalificerede arkitekter og landskabsarkitekter, som står klar til at hjælpe jer med at gøre jeres drømme til virkelighed.

En ekstern arkitektrådgiver kan hjælpe med at tegne et stærkt projekt og finde løsninger og materialer, der holder længe. Samtidig kan rådgiveren tage sig af både papirarbejdet, projektplanen og dialogen med myndighederne, hvilket sætter dig og dit fællesskab fri til at løfte de dele af projektet, I brænder mest for.

 

50 rådgivere udvalgt

Underværker har udvalgt 50 rådgivere fra hele landet, som vi ved har kompetencerne til at hjælpe jer og jeres projekt hele vejen igennem byggeriets mange forskellige faser – fra den indledende idégenerering og skitsering til inddragelsen, projektplanlægning, myndighedsdialogen, materialevalg og projekteringen.

Rådgiverne kan også hjælpe med at tænke bæredygtige tilgange ind i jeres projekt. De har hver deres styrker – nogle arbejder i lille skala, andre i stor. Nogle kan hjælpe jer med at eksperimentere med byggematerialer, andre arbejder med transformation, bevaring og sund fornuft lokalt. Alle perspektiver er relevante og tager afsæt i gode gamle dyder om genbrug, genanvendelse, håndværk, helhedstænkning og holdbarhed. 

 

Jeres valg

Det op til jer at vælge den rådgiver, I mener matcher jeres projekt og geografi bedst. Listen er tænkt som inspiration og hjælp til at finde en professionel rådgiver med kompetencer, der matcher den økonomi, de muligheder og de udfordringer, der ofte findes i Underværker-projekterne. Det endelige valg af rådgiver skal godkendes af Realdania.

 

Hjælp?
Hvis du som projektejer ønsker yderligere hjælp til at finde en relevant rådgiver, tilbyder sekretariatet at pege på to-tre arkitektrådgivere fra listen, som matcher jeres projekts særlige behov. Bare ræk ud.

Arkitektrådgivere

Arkitektrådgivere

Building Architecture

Building Architecture

Building Architecture forener arkitektur med et værkstedsmiljø, hvor håndværk og materialer udgør fundamentet i hvert projekt. Vores praksis består af arkitekter, tømrere og snedkere – et samarbejde, hvor vi faciliterer byggeri og omsætter ideer til virkelighed i forskellige skala. Vi skaber med hænderne, fordi vi kommer tættere på de projekter, vi arbejder på og de mennesker, vi arbejder med, og vores tilgang til arkitektur muliggør, at projekterne kan udvikle sig organisk under hele processen. Læs mere på www.buildingarchitecture.dk

Referencer
Studio Marie Persson

Studio Marie Persson

Studio Marie Persson er stiftet i 2017, og har en lang række realiserede projekter bag os, herunder mange transformationer og ombygninger af historiske huse. Vi arbejder i hele spændet fra skitse til færdigt byggeri, inkl. myndigheder, byggeledelse, specialinventar og interiør. Marie Persson er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole og efteruddannet indenfor procesledelse, træbyggeri, Svanemærket Byggeri og som Certificeret Bæredygtighedsrådgiver. Tegnestuen har modtaget flere udmærkelser, herunder RedDot design Award, Dreyers Legat og Statens Kunstfond. Læs mere på www.mariepersson.com

Referencer
AIMING SPACES / Studio Formation

AIMING SPACES / Studio Formation

AIMING SPACES og Studio Formation arbejder tæt sammen i kraft af vores værdifællesskab med fokus på inklusion, demokratisering og tilgængelighed. Har I brug for eksperter som kan hjælpe med at komme i mål med: at skabe konkrete arkitektoniske løsninger projektstyring og hjælp med myndigheder involvering af aktører og interessenter samskabelse med brugerne indretningsarkitektur (Studio Formation) by- og uderum (AIMING SPACES) Så kan vi tilbyde en skræddersyet ‘projektpakke’, tilrettet efter jeres behov. Læs mere på www.aimingspaces.dk // www.studioformation.org

Referencer
Jesper Kusk Arkitekter

Jesper Kusk Arkitekter

Beskrivelse Jesper Kusk Arkitekter - Samarbejde er kernen - Vi mener, at det gode samarbejde er kernen i alle vellykket projekter. Vi vil udvikle projekterne ud fra en holistisk tilgang, hvor inddragelse af brugerne gennem workshops vil være styrende for udviklingen af det endelige design. - Rum der samler mennesker - Vi tror på, at vi skal skabe arkitektur, som taler til sanserne. Som bringer os tættere på naturen og bidrager til at fremelske mere inkluderende fællesskaber. Vi tegner og bygger ansvarligt, med fokus på jordens begrænsede ressourcer. Læs mere på www.jesperkusk.dk

Referencer
Office Kim Lenshow

Office Kim Lenshow

Tegnestuen har særligt fokus på at fortælle historier gennem materialer. Vores arkitektur er formet af et ønske om at ændre måden, vi bygger og bor på. Vi udfordrer indlejrede værdier, opfattelser og narrativer i samtidens byggekultur og levevis. Vi tror på, at vi kan finde poetiske og smukke arkitektoniske løsninger uden at gå på kompromis med planetens grænser. Vores tegnestue har faglig ekspertise inden for transformation, restaurering og nybyggeri og har omfattende erfaring i at lede projekter fra idé til realisering i samarbejde med forskellige typer bygherrer. Vi stræber efter at udvikle en arkitektur, der fordrer et mere autentisk engagement med verden omkring os. Læs mere på www.kimlenschow.com

Referencer
Dyrendahl

Dyrendahl

Dyrendahl arbejder ud fra den præmis, at vi har de bygninger vi har brug for, og i fremtiden vil størstedelen af alt byggeri være om- og tilbygninger. Det giver mening i et bæredygtig perspektiv, samtidig som vi ser et enormt potentiale i at skabe forbindelser mellem vores kulturarv og inspirerende projekter fra ildsjæle. Dyrendahl tager alltid udgangspunkt i konteksten. Ved at lytte, analysere og værdisætte bliver vi (sammen) klogere på hvilke muligheder der findes, fra idé til færdig projekt. Læs mere på www.dyrendahl.dk

Referencer
Djernes & Bell

Djernes & Bell

Djernes & Bell er en arkitektpraksis med base i København, med særlig interesse for det, der allerede findes: bygget, materielt, menneskeligt, naturligt. Djernes & Bell har omfattende erfaring med adaptiv genbrug, restaurering og transformation af eksisterende bygninger og miljøer. Djernes & Bell, som blev grundlagt i 2020 af Jonas Djernes og Justine Bell, er interesserede i klimavenlige, bio-inklusive og regenerative praksisser. Læs mere på www.djernesbell.com

Referencer
Spektrum Arkitekter

Spektrum Arkitekter

Spektrum Arkitekter har i snart 20 år udviklet og realiseret en lang række sociale mødesteder rundt i landet. Vi tager altid afsæt i det enkelte sted, de mennesker, der skal benytte arkitekturen og deres ønsker, behov og drømme til deres projekt. Derfor er forståelse for lokale forhold, det særlige sted og inddragelse af lokale ’ildsjæle’ en vigtig del af vores arbejdsmetode. Alle tegnestuens projekter er offentlige og vi motiveres af at skabe projekter, der gør en forskel og skaber livsglæde for alle. Læs mere på www.spektrumarkitekter.dk

Referencer
Cora Valloire / Christine Bjerke Studio

Cora Valloire / Christine Bjerke Studio

Vi har som samarbejdspartnere, omfattende erfaring med at arbejde med et socialt fokus i en lang række projekter, herunder Universelt Design som omdrejningspunkt. Projekterfaringen omhandler både bygningsprojekter i forskellige skalaer, samt frivilligt arbejde og organisering i non-profit organisationen, Building Diversity. Hermed har de både faglig erfaring med at skabe mere inkludere fysiske og psykologiske rammer, samt hvordan processerne omkring involvering af forskellige aktører og samarbejdspartnere kan organiseres, med ambitionen om at de opleves inkluderende, lyttende og inspirerende. Læs mere påwww.coravalloire.com // www.christinebjerke.com

Referencer
Jes Vagnby Arkitekter

Jes Vagnby Arkitekter

Vi skaber langtidsholdbar og fremtidssikret arkitektur. Vi har fokus på at funktion og æstetik går op i en højere enhed, da arkitekturen både skal udgøre en funktionel og tryg ramme. Arbejdet med frivillighed og ildsjæle er en del af Tegnestuens DNA. Projektledelse, planlægning og aktørinvolvering er et gennemgående fokus og er med til at sikre, at et projekt er værdiskabende for alle parter. Vi vælger projekter med hjertet, og derfor kører vi gerne langt for de projekter, vi arbejder med. Læs mere på www.vagnby.dk

Referencer
Johansen Skovsted Arkitekter & A Part of Sum

Johansen Skovsted Arkitekter & A Part of Sum

Johansen Skovsted Arkitekter & A Part of Sum leverer en ressourcebevidst og lokalt forankret arkitektur, der styrker den sociale sammenhængskraft og går i dialog med omgivelserne. Projekterne udvikles med arkitektonisk omsorg, i tæt relation med de brugere og ildsjæle der er projekternes eksperter og eksistensgrundlag, til tidssvarende, originale og karakterfulde projekter. I et tværgenerationelt rådgiverhold, hvor erfaring og eksperiment går hånd i hånd. Læs mere på www.johansenskovsted.dk // www.apartofsum.dk

Referencer
Peter Kjær Arkitekter

Peter Kjær Arkitekter

Min tegnestue blev skabt igennem et selvbygget projekt – mit eget hus i Sydhavnen – som har lært mig, hvordan man som ikke faglært håndværker kan skabe smukke resultater, hvis man gennemtænker byggeprocessen. Vi insisterer på at bevare og genbruge, og hvis der skal anvendes nye materialer, vil vi altid gå efter naturlige biogene løsninger. Vi har en innovativ tilgang til vores projekter, understøttet af mine 20 års erfaring som arkitekt suppleret med en uddannelse som Byggeøkonom. Læs mere på www.peterkjaer.as

Referencer
Julie Bundgaard Arkitekt

Julie Bundgaard Arkitekt

Julie Bundgaard Arkitekt består af Marie og Julie, transformationsarkitekter og uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus. Vi er jordnære arkitekter, der tegner innovative, holdbare løsninger. Vores kunder ønsker sig primært omdannelse, tilbygning eller renovering af eksisterende byggeri. Tegnestuens vision er at lokalforankrede projekter udvikles til arkitektoniske mødesteder. Vores styrke er erfaring indenfor ildsjæle projekter, herigennem tidligere ansættelse samt frivilligt bestyrelsesarbejde. Læs mere på www.juliebundgaard.dk

Referencer
Arkitekturfællesskabet

Arkitekturfællesskabet

Tegnestuen dyrker en stedsspecifik og ærlig arkitektur, hvor rum, konstruktion og materialer definerer arkitekturen. Vi er opdaterede på bæredygtighedsfronten og implementerer mest muligt i projekterne. Vi er erfarne i at arbejde med kulturarv og kulturmiljøer og værdisætning af disse i vores projekter. Vi arbejder ud fra en humanistisk tilgang, med særlig fokus på nærhed. I vores arbejde holder vi af, at omfavne hverdagens arkitektur. En arkitektur hvor vi dyrker det enkle og det velkendte. Læs mere på www.arkitektfaellesskabet.dk

Referencer
Vildbrag Egemose

Vildbrag Egemose

Vildbrag Egemose: Vi er en ung, nyopstartet arkitektduo, der begejstres af projekter, der stiller skarpt på fællesskaber og inddragelse. For det er netop her, at vores arbejde som arkitekter giver ekstra mening og vi gennem rådgivning kan gøre en forskel, der styrker lokale fællesskaber. Vi har et skarpt øje og erfaring indenfor arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor vi lægger stor værdi til de traditionelle håndværksmetoder og gedigne materialer, der sikrer lang levetid og er skånsomme overfor både natur og mennesker. Hjemmeside er under opbygning.

Referencer
Anne Mette Exner Arkitektur

Anne Mette Exner Arkitektur

Med stor erfaring med sammensatte bruger- og bygherregrupper og fondsstøttede projekter kan vi gennem Underværker tilbyde ildsjælene hele paletten fra alsidig sparring, inspiration, procesledelse og styring af tid og økonomi, til ideudvikling, projektering og udførelse. Med menneskekundskab kan vi fremme ildsjælenes arbejde og sikre den gode kommunikation. Med sans for arkitekturen kan vi understøtte oplevelsen af kulturarven og skabe rammer, som bidrager til udvikling af fællesskaber og kultur. Læs mere på www.exnerarkitektur.dk

Referencer
Fenger Arkitektur

Fenger Arkitektur

Fenger arkitektur bygger på en solid erfaring fra mange forskellige typer af byggeri - både renovering og nybyg. Høj arkitektonisk kvalitet, erfaren rådgivning fra ide til udførelse samt samarbejde og dialog er de tre centrale principper, der kendetegner os. Bæredygtighed indgår som en naturlig del af vores tilgang, gennem vores forståelse for materialer, stedet og kvalitet opnår vi holdbart byggeri og sikrer et minimalt aftryk på miljøet. Læs mere på www.fengerarkitektur.dk

Referencer
Tegnestuen Arken

Tegnestuen Arken

Det er vigtigt, at vores arbejde giver mening; for de mennesker vi arbejder med, for dem der skal indtage de rammer vi skaber, for planeten og for vores faglighed. Vi tror på, at der ligger en stor mening i, at være en del af et fællesskab - om det er i hjemmet, omkring hjemmet, i foreningen, i lokalsamfundet eller et helt femte sted. Vi ønsker at fremme disse fællesskaber med de kompentencer vi besidder, men det lykkes bedst når det foregår i fællesskab med de lokale ildsjæle i et fælles ´vi´. Læs mere på www.tegnestuenarken.dk

Referencer
Bregenov Architects

Bregenov Architects

Bregenov Architects er en lille dansk tegnestue, som blev stiftet i år 2019 af arkitekt Louise Bregenov. Louise har over 10 års erfaring med at tegne og udvikle områder, hvor noget særligt er på spil. Hun arbejder typisk på tværs af skala, hvor hun altid har fokus på byggeri og uderum som ét samlet projekt. Som projektleder sørger Louise altid for at koble relevante specialister på projektet løbende, uanset om der er tale om disponeringsskitser, lokalplaner, bebyggelsesplaner eller andet. Læs mere på www.bregenov.com

Referencer
TIME ARCH

TIME ARCH

Jeg er blevet arkitekt, netop for at forvandle noget gammelt skidt til noget nyt og funktionelt smukt. Jeg tror ikke på, et problem så stort, at det ikke kunne løses i fællesskab. Og det er denne gejst, jeg kan bidrage med. Med at hjælpe de mennesker, som er blevet blæst bagover med alle de ting, de skal, og så hjælpe med at finde frem til kernen af det projekt de sidder med. Og få denne kerne tegnet op. For når der bliver sat streger på uhåndgribelige ting, bliver de pludselig håndgribelige. Læs mere på www.instagram.com/time_arch

Referencer
Rumgehør Studio / Erik Nord Arkitekter

Rumgehør Studio / Erik Nord Arkitekter

Særlige opgaver kræver et særligt hold. Rumgehør er på hold med Erik Nord Arkitekter. Og det er der god grund til. Vi komplimenterer nemlig hinanden på flere måder. Fælles for vores arbejde er, at det veksler mellem arkitektur, kunst, design i skiftende skalaer og omgivelser. Vi har i kraft af vores baggrunde, som arkitekter, konstruktører, kaospilot, haft fingeren med i realiseringen af mange forskellige projekter, hvor der både skulle tegnes, men også uden at sætte blyanten mod papiret. Læs mere på www.rumgehoer.dk // www.eriknord.dk

Referencer
Proces Arkitekter

Proces Arkitekter

Vores speciale er renoveringer og konverteringer af eksisterende bygninger. Vi har i årtier arbejdet med arealoptimeringer for at minimere nybyggeri og i stedet optimere de eksisterende rammer, så de kan bruges til nye formål for flere brugere. Da de mest bæredygtige bygninger er dem, der allerede er bygget, er renovering og transformation nøglen, når byggeriet skal omstilles bæredygtigt. Vores erfaring spænder bredt, og gør os i stand til at tackle kompleksiteten af bæredygtige byggeprojekter. Læs mere på www.procesark.dk

Referencer
Erik Arkitekter

Erik Arkitekter

I ERIK brænder vi for at rådgive lokalsamfund, organisationer og frivillige til at lykkedes. Vi tør rådgive gennem klare anbefalinger, så I er klædt på til at tage komplekse valg undervejs i processen. Vi er nærværende rådgivere, der altid ser projektet i et samfundsmæssigt perspektiv, så det kan leve op til sit fulde potentiale. På den måde kan vi i samspil med jer sikre et realiserbart og langtidsholdbart projekt. Mens I kommer med jeres specifikke viden og ønsker, er vi som rådgivere specialister i arkitektonisk kvalitet og bæredygtige valg. Læs mere på www.erik.dk

Referencer
Lykke Arkitektur

Lykke Arkitektur

Lykke Arkitektur er specialiseret i bevaringsværdige og fredede ejendomme og kulturmiljøer, og rådgiver omkring restaurering, transformation, istandsættelse og tilbygning til historiske bygninger - fra skitseforslag til færdigt projekt, bla.: - Forundersøgelser, tilstandsvurdering og værdisætning - Helhedsplaner og idéoplæg - Designmanualer - Skitse- og projektforslag, myndigheds- og hovedprojekt. - Budgetter - Byggeledelse og tilsyn - Bygherrerådgivning Lykke Arkitektur udfører opgaver i hele landet. Læs mere på www.lykkearkitektur.dk

Referencer
Bjerg Arkitektur

Bjerg Arkitektur

Med 35 års erfaring har vi hos BJERG Arkitektur samlet en unik viden, som vi dagligt bruger til at lave gennemtænkte, arkitektoniske løsninger. Vi er især stolte af vores banebrydende rolle inden for energieffektiv og bæredygtig design. Vi tror på, at inddragelse, respekt og tillid er nøglen til et succesfuldt samarbejde med frivillige/projektgrupper. I en konstruktiv og gensidig proces, bruger vi vores nysgerrighed og faglighed til at forene brugernes ønsker og den arkitektonisk kvalitet. Læs mere på www.bjerg.nu

Referencer
Tegnestuen Sol-lien

Tegnestuen Sol-lien

Tegnestuen Sol-lien arbejder med udvikling af lokalsamfund gennem visionsplaner, planlægning af landskaber og økologisk arkitektur. Vi har natur som forudsætning for kultur, og tør være radikale i vores tilgang på en måde, så projekterne og arkitekturen vokser ud af og udfordrer borgernes samtale om fremtidens samfund. Vi konkretiserer drømme fx om et borgerting, en pavillon til byfesten, busskure, stier og fugletårne eller foreningshuse. Tegnestuen drives af Arkitekt MAA Mikkel Kieldsen. Læs mere på www.instagram.com/tegnestuensollien (Hjemmeside under opbygning)

Referencer
Warring Arkitekter

Warring Arkitekter

Warring Arkitekter arbejder med kunstneriske og praktiske løsninger, den ene gren af tegnestuen er udvikling af bæredygtige materialer, den anden er hele praktikken omkring det faktisk byggede, altså hvad der kan lade sig gøre og hvordan man gør det så der opstå synergi mellem drømme, ideer, materialer, økonomi og arkitektur. Warring arkitekter vil som rådgiver på underværker arbejde målrettet for at finde ildsjælenes ønsker og forstå hvilke problematikkerne det giver og løse dem uanset om det er små eller store projekter. Læs mere på www.warring.dk

Referencer
Hahn Lavsen

Hahn Lavsen

Hahn Lavsen har en praktisk tilgang til arkitektfaget og sætter en ære i at følge projekterne fra idé til virkelighed. Hahn Lavsen er startet i 2019 og tegnestuen - der også er arkitekternes private bolig - er beliggende i Agger, Thy. Caroline Hahn og Ebbe Lavsen er uddannede inden for restaurering, hvilket præger deres tilgang til og forståelse for lokal traditionel bygningskultur. De ser potentialer i tomme bygninger og søger med få indgreb at transformere eksisterende bygningsmasse til moderne arkitektur. Læs mere på www.hahnlavsen.dk

Referencer
Lynge Lynge Arkitekter

Lynge Lynge Arkitekter

Lynge Lynge Arkitekter For os lever arkitekturen i mødet med mennesket, derfor er livet i - og omkring de byggede rammer det vigtigste. Vi værdsætter tætte samarbejder med bygherrer gennem dialog og brugerinddragelse. Vores ekspertise inkluderer at se potentialet i eksisterende strukturer og skabe nutidige fortællinger med respekt for kontekst og arkitektur. Vi stræber efter bæredygtigt byggeri med æstetisk kvalitet og sanselige oplevelser, baseret på forståelse for stedets kontekst og materialer. Læs mere på www.lyngelynge.dk

Referencer
Studio Heima

Studio Heima

Hos Studio Heima arbejder vi med kærlighed til naturen, hvor vores tilgang til arkitektur udspringer af en forståelse for traditionen set i en nutidig kontekst. Vores projekter er funderet i et ønske om at bruge naturlige materialer og genbrug i det omfang det er muligt. Vi har erfaring med oplevelsesarkitektur og turisme og tilbyder rådgivning indenfor transformation, interiør og nybyg. Vi er dygtige til at skabe stemning og atmosfære og er specialister inden for materialevalg, farver og lys. Læs mere på www.studioheima.co

Referencer
Studio Hirsch

Studio Hirsch

Som rådgiver kan Studio Hirsch bidrage med kompetencer indenfor strategi, bæredygtighed og transformation. Projektets særlige fortælling fastholdes og fremmes gennem hele processen. Elin, indehaver af Studio Hirsch, har flere års erfaring med strategiske og bæredygtige projekter i forskellige skalaer, samt baggrund fra arkitektskoler i København og Zürich. Hendes styrke ligger i rådgivning fra et bredt arkitektonisk perspektiv med fokus på de bærende værdier, tektonik, den kropslige oplevelse og brugbarhed. Læs mere på www.studiohirsch.dk

Referencer
Tegnestuen Stedse

Tegnestuen Stedse

Vi har hos Tegnestuen Stedse en særlig forkærlighed for ildsjæleprojekter. Glæden ved at skabe noget sammen - for hinanden - er utroligt motiverende for os og det skaber en god energi i projektet. Vi har et stort fokus på brugerinddragelse og dialog gennem hele processen, da det skaber et lokalt forankret byggeprojekt. Vores arbejde spænder bredt fra transformation og restaurering, til helhedsplaner, nybyggeri, byrum og byrumsmøbler. Udgangspunktet er uanset opgaven altid i stedet og brugeren. Læs mere på www.stedse.dk

Referencer
Rex Skov Arkitekter

Rex Skov Arkitekter

Vi, hos Rex Skov Arkitekter, lægger særlig vægt på inddragelse, gode rum, æstetik og bæredygtighed. Gennem vores dedikerede tilgang til at inkludere alle interessenter i designprocessen skaber vi arkitektur, der ikke kun er visuelt tiltalende, men også fungerer som gode og bæredygtige rum. Vores fokus på æstetik afspejler sig i vores stræben efter en harmonisk balance mellem form og funktion. Bæredygtighed er en integreret del af vores designfilosofi, hvor vi stræber efter at skabe miljøvenlige bygninger, der tjener som inspirerende og ansvarlige bidrag til samfundet. Hos Rex Skov Arkitekter er vi ikke blot arkitekter; vi er formidlere af inddragelse, skabere af gode rum, vogtere af æstetik og pionerer inden for bæredygtig arkitektur. Læs mere på www.rexskov.dk

Referencer
Verna

Verna

Verna er en fynsk tegnestue, der skaber fysiske rammer for fællesskaber. Vores mål er at skabe en bedre dagligdag i landkommuner og købstæder. Det er her, vi selv kommer fra, og her, vi tror på, at vi kan gøre en forskel. Vi dyrker den bygningskultur, man finder på landet. Her er bygningerne ofte opført af lokale bygmestre, med videregivet erfaring og traditionelle teknikker. Den kultur er tæt forbundet til det lokale miljø og dets ressourcer, og kendes med et fagudtryk som vernakulær arkitektur. Læs mere på www.verna.dk

Referencer
FAVN

FAVN

Vi brænder for projekter med stor detaljerigdom. Projekter hvor vi har en direkte kontakt med brugerne, hvor vi som arkitekter kan vise omsorg for, både projektets gestalt og processen frem til det færdige resultat. Det er i disse projekter vi kan mærke, at vores rådgivning for alvor giver mening, og hvor vi kan se, at små væsentlige designvalg gør en kæmpe forskel. Vi arbejder med restaurering, renovering, transformation, indretning og nybyggeri. Vi rådgiver i øjenhøjde i alle faser. Læs mere på www.favn.nu

Referencer
TegnG

TegnG

TegnG er ejet og drevet af cand arch. Jonas Goltermann, som har over 20 års erfaring inden for landskabsarkitektur, byrum, legepladsdesign, nybyggeri og kulturarv. TegnG arbejder helhedsorienteret med arkitektur og design via en åben og nysgerrig tilgang, hvor menneskelig trivsel, biodiversitet og klimaløsninger går hånd i hånd med bæredygtige materialer og genbrug. TegnG kan hjælpe rådgive i forhold til alle projektfaser, fra skitse til det udførte projekt. Læs mere på www.tegng.dk

Referencer
Pihlmann Architects

Pihlmann Architects

Pihlmann Architects er grundlagt i 2021. Med en nysgerrig tilgang til bygningstransformationer, bevaring, genanvendelse og rum rige på atmosfære skaber vi bygningsværker, der forener et steds særlige karakter med bæredygtige ambitioner med kunstneriske visioner.Tegnestuen samtænker danske arkitekturtraditioner med nytænkende svar på tidens udfordringer. Derfor gør vi en dyd ud af at udforske eksisterende bygningers oversete potentialer, og bygge videre på dem med brug af grønne byggematerialer. Læs mere på www.pihlmann.dk

Referencer
Lapostella

Lapostella

Som selvstændig arkitekt hjælper jeg med et realisere det projekt, som passer til bygherres visioner. For mig lykkes mit arbejde, når bygherre kan se ønsker og drømme udfolde sig i de løsninger jeg lægger frem, bearbejdet af min faglighed og erfaring. Det optager mig hvad rum og materialekvalitet kan gøre for det liv vi har med hinanden. Jeg er optaget af alle typer af fællesskaber mellem mennesker. For mig er det fællesskaber der skaber liv og værdi. Når jeg tegner og skaber projekter er det et fokus, som jeg vender tilbage i forhold til at validere en en løsningsmulighed mod en anden. Læs mere på www.lapostella.dk

Referencer
Gründl Haahr

Gründl Haahr

Vi arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur og landskab. Vi har en helhedsorienteret tilgang, hvor arkitektur skabes i samspil mellem mennesker, sansede oplevelser og skabte rum. Vi arbejder analytisk med konteksten og tager afsæt i stedets historie, for at skabe stedsspecifik arkitektur, der fremkalder stedets fortællinger med enkle, æstetiske greb. Det er vigtigt, at der er en klar linje fra vision til arkitektur. Vi er ambitiøse, men aldrig på bekostning af realiserbarhed og lokalt ejerskab. Læs mere på www.grundlhaahr.dk

Referencer
Landskabsarkitekter

Landskabsarkitekter

BY+LAND

BY+LAND

BY+LAND er en byplan- og landskabsarkitekttegnestue, hvor indehaver Gitte Christensen har 19 års erfaring med byplanlægning og landskabsdesign. Tegnestuen arbejder til dagligt med omdannelse og realisering af byens og landskabets rum i alle skalaer og altid med udgangspunkt i brugeren og stedets særlige DNA. Vores tilgang til projekterne er at alle opgaver defineres i samarbejde med kunden, så den enkelte ydelse bliver skræddersyet til den enkelte opgave. Vi arbejder hjemmevant i skitsering såvel som projektering og sikrer derved kvaliteten i projektet fra start til aflevering. Læs mere på www.byplusland.dk

Referencer
1:1 Landskab

1:1 Landskab

1:1 landskab har erfaring med at fremtrylle steders potentiale og forvandle dem til destinationer, steder folk har lyst til at opholde sig. Dét gør vi ved på én gang at forholde os realistiske og visionære til ethvert projekt, forene pragmatik med poesi og folks drømme med landskabsarkitektonisk håndværk. Samtidig har vi drift og bygbarhed for øje. Vi prioriterer at skabe sammen med lokale. For kun ved at tage udgangspunkt i jer, opstår projekter, der giver mening hver dag mange år fremover. Læs mere på www.1til1landskab.dk

Referencer
Efterland / Krydsfelt

Efterland / Krydsfelt

Efterland og Krydsfelt skaber parker, haver og by- og naturrum med fokus på at minimere ressourcebrug og maksimere naturværdi. Efterland arbejder med stedets fortælling, lokale materialer, samskabelse og genbrug, mens Krydsfelt er grønne landskabsarkitekter og specialister i robust beplantningsdesign og biodiversitet. Krydsfelt er eksperter i de udførende faser, herunder projektering, plantevalg og tilsyn. På den måde supplerer Efterland og Krydsfelt hinanden ideelt igennem alle projektfaser. Læs mere på www.instagram.com/efter.land // www.krydsfelt.org/

Referencer
Labland

Labland

Vi bringer mennesker og steder sammen, og udvikler projekter gennem dialogbåret processer. Vores projekter spænder på tværs af by og land, som vi favner projekter på tværs af skala, fra ide til virkelighed. Vi er nysgerrige, nyskabende og robuste - både som team og i vores tilgang. Tilsammen repræsenterer vi et tværfagligt fællesskab, som vi sætter i spil uanset projekt for at skabe værdifulde levesteder og oplevelsesrige by- og landskabsrum med målbare og mærkbare effekter. Læs mere på www.labland.dk

Referencer
BRØN STUDIO

BRØN STUDIO

Brøn Studio er en tværfaglig tegnestue, der arbejder med landskabsarkitektur, arkitektur og byplanlægning. Vi ser på projekter med udgangspunkt i vores forskellige faglige baggrunde. Vi finder potentialet i stedernes fysiske og kulturelle kontekst og opdager de stedsspecifikke og unikke potentialer for et projekt på tværs af discipliner. Vores projekter er socialt, kulturelt, æstetisk og miljømæssigt bæredygtige, da vi baserer vores proces på en grundig analyse af, hvordan en vision kan realiseres økonomisk, juridisk og konstruktionsmæssigt for at opnå den største effekt i det byggede og sociale miljø. Læs mere på www.bronstudio.net

Referencer
Thing Brandt Landskab

Thing Brandt Landskab

Thing Brandt Landskab arbejder for at forene mennesker med natur- og kulturoplevelser. Vi kærer os særligt om de fællesskaber, der kan opstå i uderummet. Derfor brænder vi for at hjælpe ildsjæle med realisering af projekter, som støtter op om lokalmiljøet. Vi er stærke indenfor anlægsteknik og forstår at omsætte idéer til konkrete greb, der kan bygges. Vores tilgang er lydhør, og vi tager altid afsæt i stedet og brugerne, når vi rådgiver om f.eks. rumskabelse, funktionalitet og biodiversitet. Læs mere på www.thing-brandt.dk

Referencer
Urbanlab Nordic

Urbanlab Nordic

Vi arbejder ud fra en kreativ arkitektonisk tilgang med en ambition om at skabe robuste og sanselige rum i byer og landskab i et positivt samspil mellem natur og kultur. Vi skaber æstetiske løsninger med fokus på grøn omstilling, cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet ud fra en overbevisning om, at bæredygtighed, høj arkitektonisk kvalitet og økonomi ikke er hinandens modstykker. Med forståelse af sted og kontekst fletter vi de små fortællinger sammen med fremtidsstrategier i vores løsninger. Læs mere på www.urbanlabnordic.com

Referencer
Byoglandskab

Byoglandskab

Vores virksomhed har i de senere år opprioriteret på særligt to områder. Vi har for det første valgt at fokusere mere på samarbejder med lokale bylaug, foreninger, ildsjæle og andre rådgivere. For det andet er arbejdet med klima og bæredygtighed begyndt at fylde i alle vores projekter. Vores motivation herfor er, at vi generelt er bekymrede for konsekvenserne af de igangværende klimaforandringer. Det gælder både konsekvenserne på den store klinge - de økologiske tipping points - men også de lokale konsekvenser. Det er en kæmpe motivation for vores videre arbejde, at det er lykkedes. Læs mere på www.byoglandskab.dk

Referencer
Opland

Opland

OPLAND arbejder for at skabe en regenerativ og cirkulær landskabsarkitektur. For os er naturens organiske økosystemer og æstetik ikke bare kernen for liv og velbehag, den er selve grundstenen i OPLANDs praksis. Vores tilgang til arkitekturen er forankret i en velnæret grobund af ekspertise og innovation, der sikrer æstetiske løsninger og vedvarende værdi for kunder, brugere og samfund. Vores seks kerneydelser: Fællesskaber, Biodiversitet, Klima, Kultur, Landskab og drift & pleje. Læs mere på opland.eu

Referencer
Om Underværker og ekstern rådgivning

Om Underværker og ekstern rådgivning

I ansøgningsfasen
Det er ikke et krav, at man som ansøger til Underværker ansøger med arkitekttegnede skitser eller en ekstern rådgiver. Det er nok at beskrive sin gode idé og sende referencebilleder, tegninger, eller på anden vis vise, hvad der søges til.

 

I projektfasen
Hvis man får støtte til et projekt gennem Underværker, kan støtten komme med et krav om, at en mindre del af bevillingen afsættes til en ekstern professionel rådgiver. Kravet stilles, når Realdania vurderer, at en professionel rådgiver kan hjælpe projektet, processen og papirarbejdet godt på vej. Det er altid op til projektejeren selv at vælge, hvilken rådgiver man ønsker at ansætte i projektet. Det endelige valg af rådgiver skal blot godkendes af Realdania.

 

Hjælp?
Hvis man som projektejer ønsker yderligere hjælp til at finde en relevant rådgiver, tilbyder sekretariatet at pege på to-tre arkitektrådgivere fra listen, som matcher jeres projekts særlige behov. Bare ræk ud.

 

Spørgsmål til jeres rådgiver
Følgende spørgsmål kan danne afsæt for en eventuel professionel rådgivers bygningsanalyse, programmering af bygning eller sted og eventuelt byggetilsyn.

• Er der en særlig udviklingshistorie, der præger lokalområdet og eventuelle eksisterende bygninger?

• Hvilke behov skal bygningen eller stedet opfylde / Hvordan skal byggeriet programmeres?

• Hvilke aktiviteter skal der være plads til – og hvor mange kvadratmeter skal afsættes?

• Hvilke rammebetingelser (i form af f.eks. lokalplan, naturbeskyttelsesdirektiver el.lign.) skal der tages hensyn til?

• Hvilken stand er bygningen i, og hvordan prioriteres indsatsen?

• Er bygningen karakteriseret ved særlige kvaliteter, der skal tages hensyn til – og er der evt. dele af bygningen, hvor der kan laves mere gennemgribendeændringer?

• Kan vi bruge biobaserede materialer?

• Kan vi finde byggematerialerne som genbrug?

• Er byggematerialet miljømærket?

• Hvor holdbart er det valgte materiale?

• Findes der et tilsvarende materiale med lavere klimatryk?

• Kan vi lave en ny varmekilde, der anvender vedvarende energi?

• Kan vi skabe fleksible løsninger, så stedet kan anvendes af flere brugergrupper og til ukendte, fremtidige formål?

  • Er der behov for, at vi udarbejder en plan for sikkerhed og sundhed i forbindelse med byggeriet?
Spørgsmål?

Spørgsmål?

Underværker har telefontid mellem kl. 10.00 og 14.00 på hverdage. Kontakt Silke Apostoli eller Susanne Rud fra kampagnens sekretariat på info@undervaerker.dk / eller telefon +45 22 19 70 75