RÅDGIVERE TIL UNDERVÆRKER

En ekstern arkitektrådgiver er ofte en uundværlig hjælper, hvis du er ildsjæl og har fået støtte gennem Underværker. Underværker har derfor samlet en liste med 50 udvalgte og kvalificerede arkitekter og landskabsarkitekter, som står klar til at hjælpe jer med at gøre jeres drømme til virkelighed.

En ekstern arkitektrådgiver kan hjælpe med at tegne et stærkt projekt og finde løsninger og materialer, der holder længe. Samtidig kan rådgiveren tage sig af både papirarbejdet, projektplanen og dialogen med myndighederne, hvilket sætter dig og dit fællesskab fri til at løfte de dele af projektet, I brænder mest for.

 

Underværker har udvalgt 50 rådgivere fra hele landet, som vi ved har kompetencerne til at hjælpe jer og jeres projekt hele vejen igennem byggeriets mange forskellige faser – fra den indledende idegenerering og skitsering til inddragelsen, projektplanlægning, myndighedsdialogen, materialevalg og projekteringen.

 

Rådgiverne kan også hjælpe med at tænke bæredygtighed ind i jeres projekt. De har hver deres styrker – nogle arbejder i lille skala, andre i stor. Nogle kan hjælpe jer med at eksperimentere med byggematerialer, andre arbejder med transformation, bevaring og sund fornuft lokalt. Alle perspektiver er relevante og tager afsæt i gode gamle dyder om genbrug, genanvendelse, håndværk, helhedstænkning og holdbarhed. 

 

Det op til jer at vælge den rådgiver, I mener matcher jeres projekt og geografi bedst. Listen er tænkt som inspiration og hjælp til at finde en professionel rådgiver med kompetencer, der matcher den økonomi, de muligheder og de udfordringer, der ofte findes i Underværker-projekterne. Det endelige valg af rådgiver skal godkendes af Realdania.

Arkitektrådgivere

Arkitektrådgivere

Studio Marie Persson

Gründl Haahr

Tan & Blixenkrone

Jesper Kusk Arkitekter

AIMING SPACES / Studio Formation

Dyrendahl

Spektrum Arkitekter

Pihlmann Architects

Jes Vagnby Arkitekter

Peter Kjær Arkitekter

Office Kim Lenshow

Arkitktektfællesskabet

Djernes & Bell

Cora Valloire / Christine Bjerke Studio

Johansen Skovsted Arkitekter / A part of SUM

Anne Mette Exner Arkitektur

Julie Bundgaard Arkitekt

Vildbrad Egemose

Fenger Arkitektur

Bregenov Architects

TegnG

Tegnestuen Arken

TIME ARCH

Rumgehør Studio / Erik Nord Arkitekter

Proces Arkitekter

Lykke Arkitektur

Erik Arkitekter

Tegnestuen Sol-lien

P+P Arkitekter

Bjerg Arkitektur

Hahn Lavsen

Warring Arkitekter

Martin Freeman Arkitektur og Design

Lapostella Arkitektur og Design

Lynge Lynge Arkitekter

Studio Hirsch

Verna

Studio Heima

Rex Skov Arkitekter

FAVN

Tegnestude Stedse

 

Listen vil blive opdateret med præsentation, logo og kontaktinfo til rådgivere.

Landskabsarkitekter

Landskabsarkitekter

OPLAND

BRØN STUDIO

Efterland/Krydsfelt

1:1 Landskab

Thing Brandt Landskab

Labland

Urbanlab Nordic

BY+LAND

Byoglandskab Development 

 

Listen vil blive opdateret med præsentation, logo og kontaktinfo til rådgivere.

Om Underværker og ekstern rådgivning

Om Underværker og ekstern rådgivning

I ansøgningsfasen
Det er ikke et krav, at man som ansøger til Underværker ansøger med arkitekttegnede skitser eller en ekstern rådgiver. Det er nok at beskrive sin gode idé og sende referencebilleder, tegninger, eller på anden vis vise, hvad der søges til.

I projektfasen
Hvis man får støtte til et projekt gennem Underværker, kan støtten komme med et krav om, at en mindre del af bevillingen afsættes til en ekstern professionel rådgiver. Kravet stilles, når Realdania vurderer, at en professionel rådgiver kan hjælpe projektet, processen og papirarbejdet godt på vej. Det er altid op til projektejeren selv at vælge, hvilken rådgiver man ønsker at ansætte i projektet. Det endelige valg af rådgiver skal blot godkendes af Realdania.

Hjælp?
Hvis man som projektejer ønsker yderligere hjælp til at finde en relevant rådgiver, tilbyder sekretariatet at pege på to-tre arkitektrådgivere fra listen, som matcher jeres projekts særlige behov. Bare ræk ud.

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Underværker har telefontid mellem kl. 10.00 og 14.00 på hverdage. Kontakt Silke Apostoli eller Susanne Rud fra kampagnens sekretariat på info@undervaerker.dk / eller telefon +45 22 19 70 75